Hoe kan je helpen?

Hoe ziet participatie eruit?

Als je wilt participeren in de stichting Brabantse Aa, dan kan je onder de vlag van de Brabantse Aa een projectgroep oprichten. In die rol heb je ook toegang tot de bestuursvergaderingen en kan je direct invloed uitoefenen op het hele programma, incl. de bijbehorende middelen.

Natuurlijk is het dan wel van belang dat je enthousiasme voor het programma meeneemt samen met inhoudelijke kennis op het gebied van cultuurhistorie, toerisme en recreatie en het verzamelen van relevante verhalen. Gevraagd wordt om hiervoor een intentieverklaring te tekenen.

Doneren

Natuurlijk kan je ons ook helpen door te doneren. Jouw bijdrage kan ons enorm helpen om onze doelen te realiseren. Met enige regelmaat word je geïnformeerd over de voortgang en laatste ontwikkelen in onze nieuwsbrief. En bij de belangrijkste mijlpalen wordt als een echte VIP uitgenodigd!

ANBI

Stichting Brabantse Aa is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de stichting Brabantse Aa zijn hierdoor voor de giftgever aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Verder hoeft de Stichting Brabantse Aa over ontvangen giften of nalatenschappen geen schenkings- of successierechten te betalen. De ANBI-vermelding van de Stichting Brabantse Aa is te controleren op de website van de Belastingdienst.

Kasteel Croy